Портал за отворени податоци

Собрание на Република Северна МакедонијаДознај повеќе


Вести


На 12.10.2022, во Едукативниот центар на Парламентарниот институт на Собранието,се одржа состанок на…

Read more

На 23 и 24 јуни 2022 година во хотелот Панорамика се одржа работилница за отворени податоци наменета…

Read more

Конференцијата се одржа во Скопје од 18 до 22 мај 2022 година, на која како претставник од Собраниет…

Read more

АпликацииИстражувања