Портал за отворени податоци

Собрание на Република Северна МакедонијаДознај повеќе


Вести


Во рамките на глобалната недела на Партнерството за отворена власт за 2023 година, Собранието на 10…

Read more

Собранието започна процес на подготовка на нови заложби и активности за да придонесе кон целите за о…

Read more

На 12.10.2022, во Едукативниот центар на Парламентарниот институт на Собранието,се одржа состанок на…

Read more

АпликацииИстражувања